Kongres Dobrych Praktyk

Pokazujemy dobre przykłady firm które poradziły sobie z kryzysem. Dajemy praktyczne rozwiązania.

PANDEMIA ŻYCZLIWOŚCI

Na skutek wybuchu pandemii nasze samopoczucie znacznie się pogorszyło. Jednak w znacznie gorszym położeniu znalazły się dzieci, które nie tylko zostały zmuszone do ograniczenia aktywności oraz relacji z rówieśnikami ale czasami znalazły się na ponurej drodze, prowadzącej do samobójczego zakończenia ich życia.
Powstała sytuacja nie tylko stała się wyzwaniem dla naszego poczucia empatii i życzliwości dla innych ale skłania nas do refleksji czy możemy poprawić nasze samopoczucie pomagając innym, zwłaszcza najsłabszym czyli dzieciom. A nasze lepsze samopoczucie to również większa efektywność w pracy i lepsze perspektywy funkcjonowania naszej organizacji.
Podczas naszych działań nie tylko rozmawiamy o życzliwości ale i pomagamy fundacji „Usłyszeć na czas”, której zadaniem jest ochrona dzieci, poprawienie relacji oraz przede wszystkich ich wysłuchanie.

Odporność Osobista

Od naszej kondycji psychicznej zależy nie tylko stan naszego zdrowia ale i efektywność naszej pracy i funkcjonowania naszej organizacji. Długotrwały stres osłabia nasz organizm, a radość, szczęście i spokój wzmacniają. Im wyższa odporność, tym łatwiej nam jest zmierzyć się z problemami oraz przetrwać najtrudniejsze kryzysy osobiste i zawodowe.
Potrzebujemy obrony nie tylko przed zagrażającym na wirusem ale również przed konsekwencjami dla działalności biznesowej.
Negatywne emocje niszczą nasze zdrowie i życie. Utrzymują wysoki poziom motywacji wewnętrznej, lepiej znosimy krytykę, częściej osiągają sukcesy, a w wypadku porażki traktujemy to jako lekcje i wyciągamy wnioski.
Dobra wiadomość jest taka, że odporność można wzmacniać, czym również będziemy zajmować się podczas Kongresu.

Wsparcie biznesowe

Rozwijanie biznesu w dzisiejszych czasach jest bardzo dużym wyzwaniem ale z drugiej strony przynoszącym liczne nowe możliwości, które dla wielu z nas stały się kluczem nowych sukcesów.
Podczas naszego Kongresu przedstawimy Wam ludzi, którzy poradzili sobie w czasach pandemii i dokonali czegoś rewelacyjnego podczas ostatniego roku. Będziemy wyciągać wnioski z zaistniałej sytuacji, poszerzać nasze kompetencje w obszarach zarządzania, HR-i, marketingu, finansów, sprzedaży, zakupów i nowych technologii.
Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się stać się mocniejsi i w przyszłości łatwiej znajdziemy rozwiązania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas pandemii przestawiłam firmę na nowe tory. Robimy robimy nowe rzeczy i rozwijamy się..

Od 18 lat prowadzę agencję MICE oraz biznesy turystyczne. W lutym 2020, czytając intensywnie wiadomości ze świata, zrozumiałam, że COVID sprawi, będę musiała całkowicie zmienić to, co moje biznesy robiły przez ostatnich 18 lat. Obroty moim firm spadły praktycznie do zera.

Wspólnie ze wspólnikiem zakasaliśmy rękawy i w ciągu 1 weekendu wymyśliliśmy co będziemy robić dalej, aby nasze firmy mogły działać dalej a ludzie nie stracili pracy. A później te zmiany wdrożyliśmy w życie. W czasie pandemii i lockdown nie musiałam zwolnić ani jednego pracownika. Za to, do nowych projektów przyjęliśmy nowych ludzi.  

Kongres Dobrych Praktyk ma zadanie dać nadzieję, energię i gotowe, dobre rozwiązania, z których będą mogły skorzystać firmy.

Victoria Iwanowska
CEO agencja [vi:]