paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Agnieszka Rozwadowska

Carbon Footprint Foundation
Pełnomocnik Zarządu Spółki Columbus Energy S.A - lidera rynku nowoczesnej energetyki. Od ponad 6 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, a od 3 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Zespołem Zarządzającym Spółki. Odpowiedzialna za relacje z otoczeniem kapitałowym, budowanie wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, realizację projektów na styku z biznesem, aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation, od początku związana z Fundacją, w której jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii CSR, zarządzanie zespołem projektowym, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych oraz kontakt z otoczeniem. Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Wierzę w to, że aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być najwierniejszym ambasadorem swoich przekonań, zawsze i wszędzie. Fundacja i cały jej Zespół wraz z Wolontariuszami powstał po to, by wspierać społeczeństwa, a szczególnie biznes, w ich zielonej transformacji. Dbamy o transparentny audyt biznesu, działając przeciw greenwashingowi. Angażując każdego uczestnika zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za obecny dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Cele Fundacji realizujemy w ramach społecznego Think Tanku, udostępniając przestrzeń dla swobodnej komunikacji świata nauki, biznesu i technologi rozwijając format Carbon Footprint Summit.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.