paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Ewelina Grodzicka

HB Reavis
Ewelina Grodzicka Sustainability and Wellbeing Team Leader HB Reavis Poland Od początku kariery zaangażowana w tematykę zrównoważonego budownictwa. Pracowała w firmie budowlanej gdzie brała udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych mających na celu wprowadzenie innowacyjnych, pro środowiskowych rozwiązań w budownictwie. Ukończyła wydział Inżynierii Środowiska na SGGW oraz tożsamy wydział na uczelni Cukurova University w Turcji w ramach programu Erasmus. Posiada aktywne uprawnienia WELL AP. Obecnie jest zaangażowana w certyfikację WELL, BREEAM, Health and Safety, Obiekt bez barier budynków HB Reavis w Warszawie. Oprócz tego kieruje międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym ze certyfikację budynków HB Reavis w Europie.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.