paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Iwona Szczęsna

Polska Izba Ubezpieczeń
Przez kilkanaście lat związana była z Komisją Nadzoru Finansowego. Od maja 2015 r. kierowała Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Reprezentowała KNF m.in. na forum Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (EIOPA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS). Od kwietnia 2010 r. do czerwca 2013 r. pracowała w EIOPA, gdzie była odpowiedzialna za prace Komitetu ds. Zarządzania Wewnętrznego, Procesu Nadzoru i Sprawozdawczości (IGSRR), a także prowadziła kluczowe projekty przy współpracy EIOPA z instytucjami spoza Unii Europejskiej. Była również członkiem zespołu negocjującego wymianę danych między Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) i Europejskimi Urzędami Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA). Obecnie jest managerem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Od marca 2019 r. prowadzi biuro PIU w Brukseli.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.