paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Ludomir Duda

Polski Klub Kogeneracji
Ludomir Duda Termodynamik, dr chemii, V-ce Przewodniczący Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa programu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, członek Rady Zarządzającej Polskiego Stowarzyszenia Kogeneracji. Inicjator wydania pierwszego w Polsce kalendarza biodynamicznego, organizator pierwszej w krajach Wschodniej Europy konferencji IFOAM organizacji producentów żywności ekologicznej. Założyciel ROLEKO Sp. z o.o. pierwszej w Polsce firmy wprowadzającej biologiczne środki ochrony roślin. Twórca systemu auditingu termomodernizacyjnego w Polsce i Audytor Energetyczny KAPE nr 0001. Autor wielu patentów i publikacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Laureat trzech konkursów na budynki ekologiczne.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.