paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Mirosława Zachaś - Lewandowska

Waluta Wiedzy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. Obecnie trener, doradca, założyciel firmy szkoleniowo - doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach. "Waluta Wiedzy" powstała po to, aby zapewnić edukację finansową wszystkim, którzy tego potrzebują. Edukacja finansowa jest niezbędna każdemu - firmom, instytucjom, osobom prywatnym i dzieciom, bo ułatwia życie i zapewnia bezpieczeństwo. Szczególnie należy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, jak najszerszego grona dzieci i młodzieży, a także o dostęp do rzetelnych informacji o finansach.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.