paneliści Kongresu Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR

Renata Głuszczuk

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM"
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Dwudziestodziewięcioletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego, w tym jedenaście lat w sektorze bankowości (lata 1992-2003) i 18 lat w branży ubezpieczeniowej (lata 2004-2021). Prezes Zarządu TUW-CUPRUM w latach 2009-2016. Od 2016 roku Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.
Udostępnij:
FacebookLinkedin
Victoria Iwanowska

Poznaj wszystkich paneListów kongresu

W Kongresie Dobrych Praktyk ESG / SDG / CSR bierze udział ponad 100 panelistów - praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Łączy ich chęć dzielenia się wiedzą i dobrymi doświadczeniami.