Podłączenie do prób przed Kongresem Dobrych Praktyk